Eksempel soverom

I dette eksempelet er det et enkelt soverom.
Takhøyde måles fra gulv til himling
Gulvareal kan finnes med å gange lengden på en vegg med lengden på veggen vinkelrett til, altså 3,00 m x 4,00 m i dette tilfellet.
Himlingareal er stort sett samme som gulvareal.
Veggareal er summen av mål på alle vegger ganger takhøyden, altså 3,00 m + 3,00 m + 4,00 m + 4,00 m = 14,00 m. 14,00 m x 2,40 m = 33,6 m². Rundes av til nærmeste hele m²
Romomkrets er summen av alle vegger. I dette tilfellet 3,00 m + 3,00 m + 4,00 m + 4,00 m = 14,00 m.
Vindu <1,5 m² betyr vindu som har åpning mindre enn 1,5 m². Mål bredde og høyde og gang dette. Om det er under 1,5 m², kan denne brukes. Om det er større enn 1,5 m² må Vindu >1,5 m² brukes
Dører. Antall dører som skal med i rommet. Enten en side eller begge sider.