Eksempel stue

I dette eksempelet er det stue formet som en L
Takhøyde måles fra gulv til himling
Gulvareal kan finnes med å gange lengden på en vegg med lengden på veggen vinkelrett til. I dette eksempelet kan vi dele rommet i 2. 4,60 m x 2,80 m = 12,88 m². 4,00 m x 2,20 m = 8,80 m². Tilsammen 12,88 m² + 8,80 m² = 21,68 m². Rundes av til nærmeste hele m²
Himlingareal er stort sett samme som gulvareal.
Veggareal er summen av mål på alle vegger ganger takhøyden, altså 2,80 m + 4,00 m + 2,20 m + 6,80 m + 4,60 m = 20,4 m. 20,4m m x 2,40 m = 48,96 m². Rundes av til nærmeste m².
Romomkrets er summen av lengden av alle vegger. I dette tilfellet 2,80 m + 4,00 m + 2,20 m + 6,80 m + 4,60 m = 20,4 m
Vindu <1,5 m² betyr vindu som har åpning mindre enn 1,5 m². Mål bredde og høyde og gang dette. Om det er under 1,5 m², kan denne brukes. Om det er større enn 1,5 m² må Vindu >1,5 m² brukes
Dører. Antall dører som skal med i rommet. Enten en side eller begge sider.