Fuktkontroll i bygninger under oppføring og nybygg

Selv om NS3514 ikke brukes i kontrakten er det uhyre viktig å ha god kontroll over fukt i nybygg.

BJØCO Bygg & Fuktteknikk kan som uavhengig tredjepart bestilles av byggherre eller entreprenør for å gjennomføre fuktmålinger i betonggulv før legging av belegg, parkett, laminat, teppe, membraner o.l. Og/eller fuktmålinger før lukking av konstruksjoner i trevirke.