FUKTTEKNIKK

– Tjenester ihht. NS3514 – Ny Norsk standard for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen av nybygg. – Les mer

– Fuktmålinger i trevirke, betong og luft

– Fuktkontroll i bygninger under oppføring og nybygg – Les mer

– Kartlegging av fukt i konstruksjoner – Les mer

– Logging av inneklima – Les mer

– Rådgiving

– Vi tilbyr også enkle avfuktingstjenester. – Les mer

Alt vårt fuktmålingsutstyr kalibreres og utrøres egenkontroll på ihht. retningslinjene i NS og produsenten.