Fuktteknikk

Fuktteknikk

  • Tjenester ihht. NS3514 – Ny Norsk standard for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen av nybygg. – Les mer
  • Fuktmålinger i trevirke, betong og luft
  • Fuktkontroll i bygninger under oppføring og nybygg – Les mer
  • Kartlegging av fukt i konstruksjoner – Les mer
  • Logging av inneklima – Les mer
  • Rådgiving

Vi tilbyr også enkle avfuktingstjenester. – Les mer

Alt vårt fuktmålingsutstyr kalibreres og utrøres egenkontroll på ihht. retningslinjene i NS og produsenten.