Mål

For å bruke tilbudskalkulatoren er det noen ting du er nødt å vite om prosjektet ditt.

Takhøyde: Høyden fra gulv til himling. Er normalt 2,4 m
Romomkrets: Antall lengdemeter totalt det er på innvendig veggoverflate i rommet. Dette målet brukes til f.eks taklister og gulvlister.
Veggoverflate: Antall m² overflate med vegg. For å finne dette brukes dette regnestykket: Romomkrets * Takhøyde. F.eks: 21 m * 2,4 m = 50,4 m². Rundes av til nærmeste hele tall.
Vindu < 1,5 m² og Vindu > 1,5 m²: For å finne ut om vinduet ditt er mindre (<) eller større (>) enn 1,5 m² måler du høyden og bredden. Dersom høyden * bredden er mindre enn 1,5 m², bruker du Vindu < 1,5 m² i tilbudskalkulatoren.