NS3514

Innbygging av fukt i konstruksjoner og andre fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen kan på et senere tidspunkt gi fuktskader med store økonomiske tap og helseplater for beboere og brukere.

NS3514 ble utgitt i 2020 og har som mål å gi aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging.

Standarden rettes mot:

  • bestiller for å kontraktfeste krav til entreprenørens/utførendes gjennomføring av byggeprosessen
  • entreprenør for å planlegge og utvikle interne rutiner for fuktsikker bygging
  • entreprenør for å dokumentere kravoppfyllelse.

BJØCO Bygg & Fuktteknikk tilbyr tjenester som fuktsikringsansvarlig ihht. NS3514