Tjenester

Bygg

Små og mellomstore oppdrag som f.eks

 • Kjøkkenmontering
 • Utskifting av vinduer og dører
 • Gulv, vegger, himlinger
 • Oppussing, modernisering
 • Utvendig kledning
 • Terrasser, plattinger
 • Og mye, mye mer.

Fuktteknikk

 • Tjenester ihht. NS3514 – Ny Norsk standard for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen av nybygg.
 • Fuktmålinger i trevirke, betong og luft
 • Fuktkontroll i bygninger under oppføring og nybygg
 • Kartlegging av fukt i konstruksjoner
 • Logging av innemiljø
 • Rådgiving

Vi tilbyr også enkle avfuktingstjenester.